Biblioteca Judeţeană "I.S. Bădescu" Sălaj

Creangă, Ion (1837-1889)

Nume Persoană: Creangă, Ion (1837-1889 )
Țara sursă: RO: BJSJ
Lucrări: 1 lucrari in 322 publicatii in 5 limbi
Amintiri din copilărie de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Amintiri din copilărie de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Amintiri din copilărie : Povestiri şi poveşti de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Amintiri din copilărie : Povestiri şi poveşti de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Amintiri : Eminescu, Creangă, Caragiale, Coşbuc, Maiorescu de: Slavici, Ioan (1848-1925) (Text tipărit)
Amintiri din copilărie de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Amintiri din copilărie : Poveşti şi povestiri de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Amintiri din copilărie de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Amintiri din copilărie de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Amintiri de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit)
Subiecte
Ispirescu, Petre basme Balotă, Nicolae Maiorescu, Titu Steinhardt, Nicolae Micle, Veronica Voltaire Cârlova, Vasile Cioran, Emil Lovinescu, Eugen, critic şi istoric literar Baudelaire, Charles Flaubert, Gustave Cărtărescu, Mircea creanţe bugetare teatru Cobălcescu, Gr. fantastic, în literatură Heliade-Rădulescu, Ion Nietzsche, Friedrich Alexandrescu, Grigore Bănulescu, Ştefan Papu, Edgar Codru-Drăguşanu, Ion Creţia, Petru Asachi, Gheorghe Slavici, Ioan Avram Iancu Vinea, Ion Rebreanu, Liviu Olahus, Nicolae Kant, Immanuel Breban, Nicolae Bacovia, George Pillat, Ion Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Dobrogeanu-Gherea, Constantin Russo, Alecu Movilă, Petru Tempea, Radu Brătescu-Voineşti, Alexandru Iliada benzi desenate Mihăescu, Gib I. Sebastian, Mihail Zamfirescu, George-Mihail Proust, Marcel Şaguna, Andrei, mitropolit film pentru copii Kogălniceanu, Mihail Filimon, Nicolae Budai-Deleanu, Ioan (1763-1820), scriitor, istoric şi cărturar iluminist român Eliade Rădulescu, Ion (1802-1872) Papadat-Bengescu, Hortensia Odobescu, Alexandru Caragiale, Ion Luca Novalis Teodoreanu, Ionel Rosetti, C.A. Costin, Miron Cehov, Anton Pavlovici Daudet, Alphonse Brătianu, Ion C. Arghezi, Tudor Vlahuţă, Alexandru Costache, Veniamin Cipariu, Timotei Noica, Constantin Lupescu, Mihail Bogza, Geo Zamfirescu, Duliu Porumbescu, Ciprian Lovinescu, Eugen Istrati, Panait Alecsandri, Vasile Galsworthy, John Millere, Henry Wilde, Oscar Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru Bariţiu, George Bănulescu, Ştefan Gherea, Constantin Dobrogeanu Barbu, Eugen Ghica, Ion (1816-1897) Petrescu, Camil Ionescu, Eugen critică literară Golescu, Dinicu simbolism, curent Twain, Mark Gane, Nicolae Voiculescu, Vasile Shakespeare, William (1550-1604) Poenaru, Petrache Junimea Hogaş Calistrat, prozator Mioriţa Sorescu, Marin Preda, Marin Cioculescu, Şerban Agârbiceanu, Ion (1882-1963) Barbu, Ion Gorki, Maxim Philippide, Alexandru I. Şincai, Gheorghe Cervantes Saavedra, Miguel de Eliade, Mircea France, Anatole Lazăr, Gheorghe Minulescu, Ion Negruzzi, Constantin Cantacuzino, I. Ionescu de la Brad, Ion Poni, P. Cantemir, Dimitrie film biografic Stănescu, Nichita Macedonski, Alexandru Macedonski, Al. Lovinescu, Vasile Zamfirescu, Duiliu Ionescu, Radu Urmuz Pillat, Dinu Gogol, Nikolaj Vasil'evič Labiş, Nicolae Mureşanu, Andrei Vintilă, Horia Dickens, Charles, 1812-1870 Junimism Tolstoi, Lev Nicolaevici Odobescu, Alexandru I. Farago, Elena Montesquieu, Charles de Secondat Călinescu, George Neculce, Ion Dosoftei, Mitropolit al Moldovei Ionescu, Eugen Rabelais, François Cantemir, Constantin, domn al Moldovei Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti Baltag, Cezar Budai-Deleanu, Ion poveşti Haret, Spiru basm Philippide, AL Milescu, Nicolae Spătarul "Convorbiri Literare",revistă Blaga, Lucian Pann, Anton
Vă rugăm să schimbaţi parola