Biblioteca Judeţeană "I.S. Bădescu" Sălaj

Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961)

Nume Persoană: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961 )
Naționalitate: RO
Notă geografică: Locul naşterii: Paşcani
Notă geografică: Locul decesului: Bucureşti
Țara sursă: RO: BJSJ
Lucrări: 0 lucrari in 424 publicatii in 7 limbi
44 de zile în Bulgaria de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
5 prozatori iluştri, 5 procese literare de: Oprea, Alexandru (Text tipărit)
L' Auberge D'Ancoutza de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintirile căprarului Gheorghiţă de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintiri de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintiri de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit) Altele [570]
Anii de ucenicie ; Cele mai vechi amintiri ; Nada florilor de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Ancuţa fogadója de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel de: Buciu, Marian Victor (Text tipărit)
Subiecte
Balzac, Honoré de Iacobescu, D. Haşdeu, Iulia Balotă, Nicolae Minulescu Maiorescu, Titu Steinhardt, Nicolae Micle, Veronica Cârlova, Vasile Tagore Cioran, Emil Cantacuzino, G.M. Lovinescu, Eugen, critic şi istoric literar inteligenţă Ionescu, Nae Rousseau, J.J. Dragomirescu, Mihail Cărtărescu, Mircea Bănuş, Maria creanţe bugetare Nietzsche, Friedrich Bănulescu, Ştefan Jászi Oszkár Rebreanu, Liviu Kant, Immanuel Bacovia, George Dobrogeanu-Gherea, Constantin Russo, Alecu Ralea, Mihai Naum, A. Proust, Marcel Goga,Octavian (Pumnii) Filimon, Nicolae Papadat-Bengescu, Hortensia Odobescu, Alexandru Goma, Paul Caragiale, Ion Luca Teodoreanu, Ionel Ghica, Ion Tănase, Maria Zola, Émile Ralea, M. Anghel, Dimitrie Costin, Miron Borza, Geo Holban, Anton, scriitor literatură Zaciu, Mircea Arghezi, Tudor Vlahuţă, Alexandru Vinea, I. Uricaru, Eugen cultură Fundoianu, Benjamin Agopian, Ştefan Bogza, Geo Sadoveanu,Mihail (Undiţa) Lovinescu, Eugen Madách Imre Istrati, Panait paşoptism Alecsandri, Vasile Shakespeare Maupassant Munteanu, Basil Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru Botta, Emil memorie, proces psihologic Popovici, Titus modernitate Blandiana, Ana Bariţiu, George Dinescu, Mircea Móricz Zsigmond roman, specie literară Gherea, Constantin Dobrogeanu Chelariu, Traian Montaigne, Michel De Barbu, Eugen Stăniloae, Dumitru Petrescu, Camil Coruţ, Pavel Ionescu, Eugen Dante, Alighieri Tradiţionalism-Modernism Gane, Nicolae Voiculescu, Vasile Junimea Hogaş Calistrat, prozator Ibrăileanu, Garabet Raleţ, Dimitrie Mioriţa Preda, Marin Galaction, Gala Sorescu, Marin Agârbiceanu, Ion (1882-1963) Barbu, Ion Gorki, Maxim Petőfi Sándor Philippide, Alexandru I. Cervantes Popescu, Dumitru Radu Newton, Isaac (1642-1727), om de ştiinţă englez France, Anatole Eliade, Mircea Dostoievski, Fiodor Mihailovici Gyr, Radu Luchian, Ştefan, pictor Negruzzi, Constantin Minulescu, Ion Pepys, Samuel Cantemir, Dimitrie Mozart, Wolfgang Amadeus, compozitor austriac Stănescu, Nichita Iosif, Ştefan Octavian Macedonski, Alexandru Lovinescu, Vasile Urmuz Zamfirescu, Duiliu Labiş, Nicolae Pillat, Dinu romancieri Petrescu, Cezar Tolstoi, Lev Nicolaevici Iorga, Nicolae Gusti, Dimitrie Farago, Elena Odobescu, Alexandru I. Homer Bălcescu, Nicolae Ulici, Laurenţiu Einstein, Albert \\(1879-1955), om de ştiinţă german Călinescu, George Ibrăileanu, G. Neculce, Ion Steinhardt, N. Dosoftei, Mitropolit al Moldovei Pleşu, Andrei Ionescu, Eugen Stancu, Zaharia Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti Vianu, Tudor Baltag, Cezar poveşti Dosoftei limba română Alexandru Macedon, rege al Macedoniei Luchian,Ştefan (Zugravul) Manolescu, Nicolae Caragiale, Mateiu I. Cerna, Panait Blaga, Lucian Chaucer, Geoffrey Pann, Anton Heliade-Rădulescu, Ion Bolintineanu, Dimitrie Alexandrescu, Grigore Einstein, Albert Sadoveanu, Ion Marin Codru-Drăguşanu, Ion Creţia, Petru Slavici, Ioan Păunescu, Adrian Piersic, Florin Vinea, Ion Caracostea, Dan Serghi, Cella Neagu, Fănuş Cipariu, T. Hogaş, Calistrat Breban, Nicolae Pillat, Ion Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Tempea, Radu Mihăescu, Gib I. Sebastian, Mihail Zamfirescu, George-Mihail film pentru copii Gavrilă, Nicolae C.
Vă rugăm să schimbaţi parola