Biblioteca Judeţeană "I.S. Bădescu" Sălaj

Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961)

Nume Persoană: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961 )
Naționalitate: RO
Notă geografică: Locul naşterii: Paşcani
Notă geografică: Locul decesului: Bucureşti
Țara sursă: RO: BJSJ
Lucrări: 0 lucrari in 422 publicatii in 7 limbi
44 de zile în Bulgaria de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
5 prozatori iluştri, 5 procese literare de: Oprea, Alexandru (Text tipărit)
L' Auberge D'Ancoutza de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintirile căprarului Gheorghiţă de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintiri de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintiri de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit) Altele [570]
Anii de ucenicie ; Cele mai vechi amintiri ; Nada florilor de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Ancuţa fogadója de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel de: Buciu, Marian Victor (Text tipărit)
Subiecte
Iacobescu, D. Maiorescu, Titu Lovinescu, Eugen, critic şi istoric literar Rousseau, J.J. Rebreanu, Liviu Filimon, Nicolae Blandiana, Ana Chelariu, Traian Petrescu, Cezar Caragiale, Mateiu I. Heliade-Rădulescu, Ion Serghi, Cella Sebastian, Mihail Costin, Miron Vlahuţă, Alexandru Istrati, Panait Junimea Philippide, Alexandru I. France, Anatole Balzac, Honoré de Cârlova, Vasile Jászi Oszkár Bacovia, George Dobrogeanu-Gherea, Constantin Ralea, Mihai Naum, A. Fundoianu, Benjamin paşoptism Raleţ, Dimitrie Preda, Marin Petőfi Sándor Gorki, Maxim Zamfirescu, Duiliu Chaucer, Geoffrey Haşdeu, B.P. Sadoveanu, Ion Marin Vinea, Ion Caracostea, Dan Pillat, Ion film pentru copii Borza, Geo Dinescu, Mircea Minulescu, Ion Pillat, Dinu Farago, Elena Homer Stancu, Zaharia Micle, Veronica Cioran, Emil Ionescu, Nae Bănulescu, Ştefan Kant, Immanuel Russo, Alecu modernitate Gherea, Constantin Dobrogeanu Cantemir, Dimitrie Urmuz Baltag, Cezar Dosoftei Pann, Anton Einstein, Albert Breban, Nicolae Madách Imre Sadoveanu,Mihail (Undiţa) Alecsandri, Vasile Munteanu, Basil Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru Barbu, Ion Cervantes Popescu, Dumitru Radu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Lovinescu, Vasile romancieri Odobescu, Alexandru I. Haşdeu, Iulia Minulescu creanţe bugetare Goga,Octavian (Pumnii) Papadat-Bengescu, Hortensia Lovinescu, Eugen Botta, Emil Stăniloae, Dumitru Eliade, Mircea Dosoftei, Mitropolit al Moldovei Vianu, Tudor Manolescu, Nicolae Alexandrescu, Grigore Păunescu, Adrian Neagu, Fănuş Cipariu, T. Tempea, Radu Móricz Zsigmond Barbu, Eugen Hogaş Calistrat, prozator Labiş, Nicolae Cantacuzino, G.M. inteligenţă Cărtărescu, Mircea Bănuş, Maria Ghica, Ion Ralea, M. Agopian, Ştefan Coruţ, Pavel Mioriţa Pepys, Samuel Macedonski, Alexandru Ulici, Laurenţiu Cerna, Panait Slavici, Ioan Uricaru, Eugen Bariţiu, George Ibrăileanu, Garabet Negruzzi, Constantin Mozart, Wolfgang Amadeus, compozitor austriac Călinescu, George Ionescu, Eugen Goma, Paul Bogza, Geo roman, specie literară Montaigne, Michel De Gane, Nicolae Gyr, Radu Tolstoi, Lev Nicolaevici Iorga, Nicolae Neculce, Ion poveşti Alexandru Macedon, rege al Macedoniei Bolintineanu, Dimitrie Creţia, Petru Hogaş, Calistrat Zamfirescu, George-Mihail Gavrilă, Nicolae C. Zola, Émile Anghel, Dimitrie Holban, Anton, scriitor literatură Dostoievski, Fiodor Mihailovici Iosif, Ştefan Octavian Balotă, Nicolae Caragiale, Ion Luca Arghezi, Tudor Shakespeare Maupassant memorie, proces psihologic Voiculescu, Vasile Agârbiceanu, Ion (1882-1963) Bălcescu, Nicolae Ibrăileanu, G. Steinhardt, N. Blaga, Lucian Piersic, Florin Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Popovici, Titus Dante, Alighieri Luchian, Ştefan, pictor Stănescu, Nichita Pleşu, Andrei Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti Steinhardt, Nicolae Tagore Dragomirescu, Mihail Nietzsche, Friedrich Proust, Marcel Odobescu, Alexandru Petrescu, Camil Ionescu, Eugen Newton, Isaac (1642-1727), om de ştiinţă englez limba română Luchian,Ştefan (Zugravul) Codru-Drăguşanu, Ion Mihăescu, Gib I. Teodoreanu, Ionel Tănase, Maria Zaciu, Mircea Vinea, I. Tradiţionalism-Modernism Galaction, Gala Sorescu, Marin Gusti, Dimitrie Einstein, Albert \\(1879-1955), om de ştiinţă german
Vă rugăm să schimbaţi parola