Biblioteca Judeţeană "I.S. Bădescu" Sălaj

Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961)

Nume Persoană: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961 )
Naționalitate: RO
Notă geografică: Locul naşterii: Paşcani
Notă geografică: Locul decesului: Bucureşti
Țara sursă: RO: BJSJ
Lucrări: 0 lucrari in 439 publicatii in 7 limbi
44 de zile în Bulgaria de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
5 prozatori iluştri, 5 procese literare de: Oprea, Alexandru (Text tipărit)
L' Auberge D'Ancoutza de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintirile căprarului Gheorghiţă de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintiri de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Amintiri de: Creangă, Ion (1837-1889) (Text tipărit) Altele [570]
Anii de ucenicie ; Cele mai vechi amintiri ; Nada florilor de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
Ancuţa fogadója de: Sadoveanu, Mihail (1880 - 1961) (Text tipărit)
10 + 10 prozatori exemplari nominalizaţi la Nobel de: Buciu, Marian Victor (Text tipărit)
Subiecte
literatură Istrati, Panait Mihăescu, Gib I. Petrescu, Camil Rebreanu, Liviu Papadat-Bengescu, Hortensia Caragiale, Mateiu I. Petrescu, Cezar Arghezi, Tudor Preda, Marin Bănulescu, Ştefan Breban, Nicolae Goma, Paul Agopian, Ştefan Eliade, Mircea Galaction, Gala Iorga, Nicolae Teodoreanu, Ionel Petőfi Sándor Balzac, Honoré de Proust, Marcel Blaga, Lucian Alexandru Macedon, rege al Macedoniei Vlahuţă, Alexandru Blandiana, Ana Sorescu, Marin Stănescu, Nichita roman, specie literară Maiorescu, Titu Neculce, Ion paşoptism Voiculescu, Vasile Călinescu, George Cantemir, Dimitrie Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti Bogza, Geo Fundoianu, Benjamin Pillat, Dinu Popescu, Dumitru Radu Philippide, Alexandru I. Macedonski, Alexandru Odobescu, Alexandru I. Bacovia, George Dobrogeanu-Gherea, Constantin Lovinescu, Eugen Zamfirescu, Duiliu Slavici, Ioan Ibrăileanu, Garabet Lovinescu, Eugen, critic şi istoric literar Piersic, Florin Caragiale, Ion Luca Junimea Minulescu, Ion Vianu, Tudor Stancu, Zaharia Neagu, Fănuş Nietzsche, Friedrich France, Anatole Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Holban, Anton, scriitor Pann, Anton Cioran, Emil Bălcescu, Nicolae teatru Anghel, Dimitrie Vinea, Ion Ionescu, Eugen Dosoftei memorie, proces psihologic Zaciu, Mircea Stăniloae, Dumitru Zola, Émile Gyr, Radu Haşdeu, Iulia limba română Cerna, Panait Barbu, Ion Alecsandri, Vasile Cărtărescu, Mircea Balotă, Nicolae Micle, Veronica Bariţiu, George Mioriţa Botta, Emil Ibrăileanu, G. Russo, Alecu Gherea, Constantin Dobrogeanu Alexandrescu, Grigore Labiş, Nicolae Ulici, Laurenţiu Manolescu, Nicolae Munteanu, Basil Dragomirescu, Mihail Farago, Elena Zamfirescu, George-Mihail Cantacuzino, G.M. Sebastian, Mihail Chelariu, Traian Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru Naum, A. Bolintineanu, Dimitrie Kant, Immanuel Tolstoi, Lev Nicolaevici Ionescu, Nae Filimon, Nicolae Steinhardt, Nicolae Gusti, Dimitrie Dostoievski, Fiodor Mihailovici inteligenţă Ionescu, Eugen Luchian, Ştefan, pictor Costin, Miron Homer Dante, Alighieri critică literară Pillat, Ion Gorki, Maxim Sadoveanu, Ion Marin Lovinescu, Vasile Móricz Zsigmond Newton, Isaac (1642-1727), om de ştiinţă englez Odobescu, Alexandru Dosoftei, Mitropolit al Moldovei Codru-Drăguşanu, Ion Ralea, Mihai Coruţ, Pavel Dinescu, Mircea Pleşu, Andrei Păunescu, Adrian Heliade-Rădulescu, Ion Ghica, Ion Montaigne, Michel De Rousseau, J.J. Madách Imre Tempea, Radu Creţia, Petru Bănuş, Maria Barbu, Eugen Goga,Octavian (Pumnii) Tănase, Maria Sadoveanu,Mihail (Undiţa) Luchian,Ştefan (Zugravul) Iacobescu, D. Caracostea, Dan creanţe bugetare Hogaş Calistrat, prozator Uricaru, Eugen Iosif, Ştefan Octavian Tradiţionalism-Modernism Maupassant Baltag, Cezar Cârlova, Vasile Hogaş, Calistrat Borza, Geo Popovici, Titus Minulescu Ralea, M. Vinea, I. Cervantes Shakespeare Raleţ, Dimitrie Chaucer, Geoffrey Pepys, Samuel Tagore Cipariu, T. Jászi Oszkár cultură Serghi, Cella Steinhardt, N. Gavrilă, Nicolae C. romancieri modernitate Gane, Nicolae film pentru copii poveşti biografii critică și istorie literară
Vă rugăm să schimbaţi parola